Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Bepaling Infiltratie-/Buffersysteem

Projectnaam:
Projectadres:
Projectplaats:
Bedr naam:
Contact pers:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon nr:
Fax nr:
Email:

Bepaling van het opslagvolume / benodig oppervlak

Aangesloten dakoppervlak:
Aangesloten terreinoppervlak:
Te bergen hoeveelheid regenwater:
mm per m²
Infiltratiesnelheid van de bodem (kf waarde):
m. per dag

Bepaling van het type tunnelelement

Diepte gem. hoogste grondwaterpeil (GHG) onder maaiveld:
meter - m.v.
Beschikbaar plaatsingsoppervlak (Lengte x Breedte):
x
meter
Zijn er afwateringsplannen / (cad)-tekeningen beschikbaar:

Overige benodigde gegevens ter bepaling van het systeem

Wat is de draagkracht van de bodem (Bodemgesteldheid):
kg/cm²
Is er een voorbehandeling / vuilopvang aanwezig:
Waar wordt het systeem geplaatst (Groenstrook / Rijweg):

Opmerkingen

Captcha code