Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Projecten:

Afvalbrengpunt Hengelo

Cases: duurzaamheid, functionaliteit en het niet verstoren van de activiteiten van het te vernieuwen afvalbrengdepot waren speerpunten in dit omvangrijke project.

De container opstelplaatsen werden verdiept en de afvalinzamelpunten werden uitgebreid. Door de intensieve zware belasting van het terrein, werd gekozen voor een robuuste betonnen afvoergoot. Om zowel het drijfvuil als verontreinigen uit het af te voeren water te onderscheppen, werd er voor een combinatie van sedimentatiebekken met olieafscheider gekozen.

Om het hoogte verschil in de afvoer bij de verdiepte containeropstelling te overbruggen werd er een Nering Bögel pompput in het systeem opgenomen. De complete straatriolering die op het terrein is toegepast, is ook afkomstig van Nering Bögel.   

Toegepaste producten:
- Ca. 330 meter betongoot P30
- 20 zandvangers P30
- Ca. 10 pas,- en hoekstukken
- Coalescentieafscheider 10l/s, 2500 lts slibvang
- 2 Sedimentatiebekken MSA 9l/s
- 2 Coalescentieafscheiders 8l/s

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo, Twente Milieu.
Aannemer: Temmink Infra.