Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Projecten:

Calamiteitenput 3000 liter

Cases: bij een grote energie leverancier kan het voorkomen dat tijdens overslagwerkzaamheden natronloog en/of zoutzuur vrij komt. Deze vloeistoffen mogen niet geloosd worden op het riool, maar moeten bij calamiteiten opgevangen worden.

Hiervoor heeft Nering Bögel een calamiteitenput ontwikkeld. Voordat de vrachtwagens gaan lossen (of in geval van een calamiteit) sluiten we met behulp van een schakelkast de klep in de put, waardoor alle eventuele vrijgekomen vloeistoffen wroden opgevangen in de put.

Indien er geen calamiteit heeft plaatsgevonden, kan het regenwater op het terrein onder vrij verval door de put naar het riool stromen. 

De uitdaging in deze situatie zat in het feit dat zoutzuur een lage pH-waarde heeft en natronloog een hoge pH-waarde kent. Deze cases hebben wij opgelost door gebruik te maken van speciaal geselecteerde materialen, zodat beide vloeistoffen opgevangen kunnen worden.