Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Projecten:

Boreel Deventer
Verpompen van hemelwater en afvalwater van een appartementengebouw
Distributiecentrum
Cases: voor een groot distributiecentrum van levensmiddelen in het midden van het land heeft Nering Bögel de gehele terreinafwatering verzorgt. Het ging hierbij om een totaal afwaterend terreinoppervlak van maar liefst 6,5 hectare, waarbij het terrein werd opgesplitst in twee nagenoeg gelijke terreindelen.
Distributiecentrum Venlo

Cases: voor een groot distributiecentrum op het industrieterrein van Venlo moesten er in totaal zeven enkelpomps hemelwaterpompputten voor diverse laad-en loskuilen en twee enkelpomps afvalwaterpompputten voor de afvoer van het vuilwater vanuit het gebouw geleverd worden.

Distributiecentrum Wijchen
Cases: voor de afwatering van twee grote laadkuilen bij een distributiecentrum in Wijchen waren twee dubbelpomps-pompstations nodig.
Groenteveredelingsbedrijf Fijnaart
Cases: voor een groenteveredelingsbedrijf in Fijnaart moest er een omvangrijk pompstation geplaatst worden voor de afwatering van het hemelwater van de daken van verschillende gebouwen naar een verderop gelegen hemelwaterreservoir. Het gemaal moest hierbij uitgevoerd worden met twee dompelpompen van voldoende capaciteit, waarbij elke pomp 100% van de berekende debiet moest kunnen verplaatsen.

In samenwerking met een bouwkundig aannemer realiseerde Nering Bögel hier de volledig bedrijsklare oplevering van een dubbelepomps-pompstation met een bijbehorende pompcontroller in een buitenkast.
Ministerie Den Haag
Afwatering hemelwater parkeergarage en hellingbanen
Prologic II Tilburg
Cases: voor een grote laad,- en loskuil van een distibutiebedrijf op een industriegebied in Tilburg, moest een geschikte pompinstallatie gemaakt worden. De pompinstallatie moest hierbij uitgevoerd worden met twee dompelpompen van voldoende capaciteit om het regenwater uit de laad,- en loskuil te kunnen afvoeren en te transporteren naar het nabij gelegen riool.
Ritchie Bros Moerdijk / Zevenbergen

Verpompen vuilwater van een wasplaats

ROC Terrein Helmond
Cases: voor een groot terrein voor de op,- en overslag van diverse bouwmaterialen van een regionaal op,- en overslagcentrum op een industriegebied in Helmond, moest een geschikte pompinstallatie gemaakt worden. De pompinstallatie moest hierbij uitgevoerd worden met twee dompelpompen van voldoende capaciteit om het regenwater van het terrein te kunnen afvoeren en te transporteren naar het nabij gelegen riool.
Techniekhuys Veldhoven
Verpompen van hemelwater afkomstig van bestratingsoppervlak