Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Projecten:

Groenteveredelingsbedrijf Fijnaart

Cases: voor een groenteveredelingsbedrijf in Fijnaart moest er een omvangrijk pompstation geplaatst worden voor de afwatering van het hemelwater van de daken van verschillende gebouwen naar een verderop gelegen hemelwaterreservoir. Het gemaal moest hierbij uitgevoerd worden met twee dompelpompen van voldoende capaciteit, waarbij elke pomp 100% van de berekende debiet moest kunnen verplaatsen.

In samenwerking met een bouwkundig aannemer realiseerde Nering Bögel hier de volledig bedrijsklare oplevering van een dubbelepomps-pompstation met een bijbehorende pompcontroller in een buitenkast.

Toegepaste producten:
- dubbelpomps uitgevoerd pompstation (DN 2500) met twee zware HOMA pompen