Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm
12

Regenwatergebruik & Industriële afvalwaterbehandeling

Nering Bögel levert in Nederland diverse systemen voor regenwaterhergebruik. Deze zijn toepasbaar voor doeleinden als huishoudelijk gebruik tot industrieel in grote gebouwen als kantoren of distributiecentra enz. Regenwater kan na filtering prima gebruikt worden voor bijvoorbeeld toiletspoeling, wassen van voertuigen, beregenen van tuin enz. Alle tappunten dienen te worden gekenmerkt met de tekst "geen drinkwater". Het systeem bestaat uit een of meerdere, in het werk samen te stellen, gewapend betonnen buffertanks voorzien van gietijzeren afdekkingen leverbaar in diverse klasse's tot klasse F-900kN volgens NEN-EN 124, al dan niet voorzien van KOMO productcertificaat. Deze worden gevoed via hemelwaterafvoeren afkomstig van het dak.

Het water in de buffertanks wordt opgepompt naar het Tano drukverhogingssysteem welke leverbaar is in diverse verbruiksvarianten variërend van 2m³/u (L) tot 25m³/u (XL). Optioneel is een niveau indicatiesysteem leverbaar welke het niveau aangeeft via het besturingssysteem (XL) of middels separate besturing (L). Het drukverhogingssysteem wordt aangesloten op het drinkwater vanwege zelfreiniging van het systeem en ter voorkoming van stilstand in een droge periode. Mocht er geen regenwater meer beschikbaar zijn in de buffertank schakelt het systeem over op drinkwater. Zo bent u altijd gegarandeerd van een functioneel systeem. Bij het systeem wordt een onderhoudsinstructie geleverd waarmee u het reguliere onderhoud zelf kunt uitvoeren. Voor reparaties en storingen is het aan te bevelen uw leverancier dit te laten verzorgen.

Ontwerp en dimensionering

Om te kunnen bepalen welk systeem voor welke toepassing geschikt is zijn een aantal gegevens nodig. Hiervoor is een invulsheet beschikbaar welke te vinden is op onze website bij regenwatergebruiksystemen. Belangrijk is deze zo volledig mogelijk in te vullen, zodat voor het goede systeem kan worden gekozen waar u jaren lang rendement van heeft. Het systeem verdient zichzelf terug!

Ingebruikname industrieel

De buffertank(s) dienen door een professionele aannemer in de aarde te worden geplaatst en er is een kunststof leiding benodigd (diameter afhankelijk van het systeem) van de buffertank(s) naar het drukverhogingssysteem, evenals een mantelbuis waardoor de benodigde kabels kunnen worden doorgevoerd. De plaatsing en aansluiting aan het leidingnet van het besturingssysteem wordt door ons verzorgd evenals de ingebruikname en een instructie van de werking van het complete systeem.

Ingebruikname huishoudelijk

Dit systeem is zo ontworpen dat het in gebuik kan worden genomen door u zelf. Voor het plaatsen van de buffertank raden wij inhuur van een aannemer aan.

NeBo toebehoren

Voor het hijsen/stellen en plaatsen van onze producten leveren wij de nodige hijsvoorzieningen. Deze hijsvoorzieningen zijn uiteraard gecertificeerde producten, waardoor er gegarandeerd veilig gewerkt kan worden.