Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle aanvragen en inkopen van en opdrachten door Nering Bögel B.V. (en/of een aan haar gelieerde onderneming) zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing die een beperking van aansprakelijkheid bevatten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

Op alle leveringen door Nering Bögel B.V. (en/of een aan haar gelieerde onderneming) zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, die een beperking van aansprakelijkheid bevatten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever. Beide algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 30-06-2023 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55433693, zijn via www.kvk.nl te downloaden en op verzoek (nogmaals) terstond kosteloos door ons worden toegezonden.