Project: De Haas Rotterdam

Aanleg nieuw terrein met asfaltverharding (10.000 m²) ten behoeve van Travellift welke schepen uit de kolk hijst en deze vervolgens op de asfaltverharding plaatst voor onderhoud e.d.

Producten van Nering Bögel:

  • Verholengoten t.b.v.  het vloeistofdichte gedeelte
  • Volledig waterdichtluik (afdekking t.b.v. liftsysteem in kolk)

Project: RDM De Haas
Projectleider: M. (Martijn) Heldens
Opdrachtgever: Bouwteam – Van Dijk / De Haas