Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Projecten:

Bassisschool Kronenberg

Cases: met de uitbreiding van de basisschool en gymzaal wordt een extra impuls aan de leefbaarheid van het centrum van het dorp Kronenberg gegeven. Uitgangspunt was het regenwater wat vrij komt op eigen terrein te infiltreren.

Het project BMV Kronenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Horst aan de Maas, Dynamiek Scholengroep, Stichting Gemeenschapsvoorziening Kronenberg en de Dorpsraad Kronenberg. 

Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe met minimale middelen, optimale samenwerking en synergie, de kwaliteit van het voorzieningenniveau, in een kleine kern voor de toekomst, behouden kan blijven.

Nering Bögel heeft aan dit mooie project mogen bijdrage door samen met de opdrachtgevers een infiltratievoorziening te berekenen en te leveren. Door middel van een overloop wordt, bij overbelasting van het systeem, op het Gemeenteriool geloosd, maar in eerste instantie zorgt het infiltratiesysteem voor een ontlasting van het riool. De totale capaciteit van deze infiltratievoorziening is 200m³, of te wel 132 tunnelelementen van het type SC 740.

Toegepaste producten:
- 132 tunnelelementen type SC-740

Opdrachtgever: Gemeente Horst aan de Maas.
Aannemer: HAegens Bouw / Jansen Bartels Venlo.