Innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur. Al meer dan 250 jaar. Bedrijfsfilm

Projecten:

Britned Rotterdam
Bercon Beesd
Calamiteitenput 3000 liter
Cases: bij een grote energie leverancier kan het voorkomen dat tijdens overslagwerkzaamheden natronloog en/of zoutzuur vrij komt. Deze vloeistoffen mogen niet geloosd worden op het riool, maar moeten bij calamiteiten opgevangen worden.
Carwash Tilburg
Cases: het waswater moet dusdanig gereinigd worden zodat dit waswater weer voor een groot gedeelte kan worden hergebruikt in het wasproces.
Distributiecentrum
Cases: voor een groot distributiecentrum van levensmiddelen in het midden van het land heeft Nering Bögel de gehele terreinafwatering verzorgt. Het ging hierbij om een totaal afwaterend terreinoppervlak van maar liefst 6,5 hectare, waarbij het terrein werd opgesplitst in twee nagenoeg gelijke terreindelen.
Diverse rustplaatsen Afsluitdijk (A7)
Enecogen Power Plant Rotterdam
Engelse Gat Den Bosch
Icova Amsterdam
Leenaerts Born
Cases: voor een opslagterrein van vervuilde grond in de haven van Born, moest op basis van de vergunningseisen een ontwerp worden gemaakt voor het afwateren en reinigen van regenwater.
North Sea Group Hengelo
Cases: Argos verzorgt de opslag en distributie van minerale,- biobrandstoffen voor hun eigen systeem, daarnaast stellen zij deze logistieke diensten ook beschikbaar aan derden, waaronder oliemaatschappijen en onafhankelijke oliehandelaren. Voor het behandelen van terreinwater bij het depot vestiging Hengelo zochten zij een oplossing.
Overslag - en bulkterminal Amsterdam
Cases: Voor een grote overslag- en bulkterminal in het havengebied van Amsterdam werd Nering Bögel gevraagd om een oplossing te bedenken voor de behandeling én afwatering van het regenwater van vrijwel het gehele opslagterrein. Hiervoor werd een externe regenwaterverdeelschacht geplaatst, voorzien van een stroomafwaarts gebouwde (20m³) slibvangput, coalescentieafscheider (NG100) en een dubbel uitgevoerde opvoerinstallatie.

In samenwerking met de aannemer realiseerde Nering Bögel hier de volledige bedrijfsklare oplevering van de gehele installatie compleet met pompcontroller in een buitenkast.